ATTRAGE

PHIÊN BẢN GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) ƯU ĐÃI THÁNG 02/2023
MT (Euro 5) 380.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 19.000.000 VNĐ)– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

CVT (Euro 5) 465.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 24.000.000 VNĐ)– Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

CVT Premium (Euro 5) 490.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 25.000.000 VNĐ)– Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

XPANDER CROSS

PHIÊN BẢN GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) ƯU ĐÃI THÁNG 02/2023
Xpander Cross 698.000.000 – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ)– Camera toàn cảnh 360(Trị giá 20.000.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

NEW XPANDER

PHIÊN BẢN GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) ƯU ĐÃI THÁNG 02/2023
AT Premium 648.000.000 – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 20.000.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

AT 588.000.000 – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

MT – CKD (Euro 4) 555.000.000 – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ)– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

NEW TRITON ATHLETE

PHIÊN BẢN GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) ƯU ĐÃI THÁNG 02/2023
4×4 AT Athlete (Euro 5) 905.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 28.000.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

4×2 AT Athlete (Euro 5) 780.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 23.000.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

4×2 AT MIVEC (Euro 5) 650.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 19.000.000 VNĐ)– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

4×4 MT (Euro 5)
(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)
710.000.000

NEW PAJERO SPORT

PHIÊN BẢN GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) ƯU ĐÃI THÁNG 02/2023
Diesel 4×4 AT (Euro 5) 1.365.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 68.000.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

Diesel 4×2 AT (Euro 5) 1.130.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 57.000.000 VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

Gasoline 4×4 AT (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)  1.230.000.000
Gasoline 4×4 AT (Xe chở tiền – Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) 1.390.000.000

OUTLANDER

PHIÊN BẢN GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) ƯU ĐÃI THÁNG 02/2023
2.0 CVT 825.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá lên tới 42.000.000 VNĐ)– Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

2.0 CVT Premium 950.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá lên tới 47.500.000 VNĐ)– Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ)

-Nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi từ Mitsubishi Lâm Đồng

2.4 CVT Premium(Chỉ áp dụng cho khách hàng mua lô) 1.100.000.000